Upynos miestelis gražus tuo, kad nuo seno jį puošia liaudies amatų muziejus. Muziejus įkurtas muziejininko Klemenso Lovčiko. Daugelis muziejaus eksponatų buvo surinkti paties įkūrėjo. Jame sukaupta Upynos ir jos apylinkių liaudies etnografijos eksponatai. Muziejus yra dviejų aukštų. Jame eksponuojami valstiečių gyvenime seniau naudoti buities apyvokos reikmenys, archeologiniai radiniai. K. Lovčiko indėlis ir palikimas visai Upynos istorijai yra neįkainuojamas. Muziejininko žmona Vaidilutė Jončaitė buvo ilgametė Upynos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, taip pat savo namų bibliotekoje turi daug dainynų kolekcijų, kadangi ne vienerius metus vadovavo etnografiniam ansambliui „Kukutis“.

 

Senosios kartos atstovai labai mėgo knygas, vertino jų naudą ir reikšmę žmogui. Mūsų šviesaus atminimo miestelio gyventoja Stasė Martišienė – knygoms suteikė dar didesnę vertę ir mokė Upynos vaikus jas branginti. Ilgametė lietuvių kalbos mokytoja daugiau nei 30 metų skiepijo savo mokiniams knygos svarbą ir reikšmę. S. Martišienės sodybą puošia namelis, kuriame daugiausia vietos visada buvo skiriama knygoms. Namelis saugo viską, kas buvo kaupta ilgus metus. Mokytoja pasigendo šiuolaikinio jaunimo noro skaityti knygas. Viską keičia technologijos. Vienas iš ilgametės mokytojos palinkėjimų jaunimui – atrasti knygos prasmę ir svarbą kiekvieno augančio žmogaus gyvenime.